เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 โดยกำหนดวันและเวลาในการดำเนินการคัดเลือก และกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่มาของข้อมูล : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพฐ.)

รายละเอียดตามประกาศ : ไฟล์แนบ