เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท

ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา                                    ค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องสำนักงานโรงเรียน
บ้านน้ำวิ่ง ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป – 20 สิงหาคม 2566
เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง จังหวัดอุทัยธานี
รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม
ใบสมัคร.pdf
ประกาศ ใบสมัคร.pdf