เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

แจกฟรี 🔥 ป้ายนิเทศหน่วยโรงเรียนของเรา + ใบงาน

มาแล้ว หน่วยโรงเรียนของเรา มาพร้อมกับใบงาน
ที่ ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้
ใบงานอนุบาล ที่ให้เด็ก ๆ ได้สร้างสรรค์ระบายสี
โรงเรียนของเราตามจินตนาการ
พร้อมทั้งการฝึกทักษะการช่างสังเกต
สถานที่ต่างๆที่มีในโรงเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์ : Google Drive
สำหรับท่านใดที่ต้องการไฟล์ฉบับเต็มไม่ติดลายน้ำ
สามารถทักแชทได้ที่ : ใบงานสื่อการสอน อนุบาล Kun Ton