เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (รวมลิงก์)

(รวมลิงก์)ผลประกาศผลการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 แบ่งตามจังหวัด ตามเขต

หมายเหตุ : จังหวัดไหน เขตไหนประการผลแล้ว จะมีคำว่า “ดูผลสอบ” ต่อท้ายเขตนั้น ๆ

ลำดับจังหวัดเขต
1กรุงเทพมหานครสพป.กรุงเทพมหานคร [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 🔥 ดูผลสอบ 🔥
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
2กระบี่สพป.กระบี่ 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.ตรัง กระบี่ 🔥ดูผลสอบ🔥
3กาญจนบุรีสพป.กาญจนบุรี เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.กาญจนบุรี 🔥 ดูผสสอบ 🔥
4กาฬสินธุ์สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  [👉 ดูผลสอบ🔥]
สพม.กาฬสินธุ์ 🔥ดูผลสอบ🔥
5กำแพงเพชรสพป.กำแพงเพชร เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.กำแพงเพชร 🔥ดูผลสอบ🔥
6ขอนแก่นสพป.ขอนแก่น เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.ขอนแก่น เขต 2 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพป.ขอนแก่น เขต 3 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.ขอนแก่น เขต 4 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.ขอนแก่น เขต 5 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.ขอนแก่น [👉 ดูผลสอบ 🔥]
7จันทบุรีสพป.จันทบุรี เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.จันทบุรี เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.จันทบุรี ตราด 🔥ดูผลสอบ🔥
8ฉะเชิงเทราสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.ฉะเชิงเทรา [👉 ดูผลสอบ 🔥]
9ชลบุรีสพป.ชลบุรี เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.ชลบุรี เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.ชลบุรี เขต 3 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.ชลบุรี ระยอง 🔥ดูผลสอบ🔥
10ชัยนาทสพป.ชัยนาท 🔥 ดูผสสอบ 🔥
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 🔥ดูผลสอบ🔥
11ชัยภูมิสพป.ชัยภูมิ เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [👉 ดูผลสอบ🔥]
สพม.ชัยภูมิ [👉 ดูผลสอบ 🔥]
12ชุมพรสพป.ชุมพร เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.ชุมพร เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 🔥ดูผลสอบ🔥
13เชียงรายสพป.เชียงราย เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.เชียงราย เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.เชียงราย เขต 3 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.เชียงราย เขต 4 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.เชียงราย 🔥ดูผลสอบ🔥
14เชียงใหม่สพป.เชียงใหม่ เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.เชียงใหม่ 🔥ดูผลสอบ🔥
15ตรังสพป.ตรัง เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.ตรัง เขต 2 🔥 ดูผลสอบ 🔥
สพม.ตรัง กระบี่ 🔥ดูผลสอบ🔥
16ตราดสพป.ตราด 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.จันทบุรี ตราด 🔥ดูผลสอบ🔥
17ตากสพป.ตาก เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.ตาก เขต 2 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพม.ตาก 🔥ดูผลสอบ🔥
18นครนายกสพป.นครนายก 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 🔥ดูผลสอบ🔥
19นครปฐมสพป.นครปฐม เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.นครปฐม เขต 2 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพม.นครปฐม [👉 ดูผลสอบ 🔥]
20นครพนมสพป.นครพนม เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.นครพนม เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.นครพนม 🔥 ดูผลสอบ 🔥
21นครราชสีมาสพป.นครราชสีมา เขต 1 🔥 ดูผลสอบ 🔥
สพป.นครราชสีมา เขต 2 [👉 ดูผลสอบ🔥]
สพป.นครราชสีมา เขต 3 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.นครราชสีมา เขต 4 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.นครราชสีมา เขต 5 [👉 ดูผลสอบ🔥]
สพป.นครราชสีมา เขต 6 [👉 ดูผลสอบ🔥]
สพป.นครราชสีมา เขต 7 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพม.นครราชสีมา 🔥ดูผลสอบ🔥
22นครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.นครศรีธรรมราช 🔥 ดูผลสอบ 🔥
23นครสวรรค์สพป.นครสวรรค์ เขต 1  [👉 ดูผลสอบ🔥]
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.นครสวรรค์ 🔥ดูผลสอบ🔥
24นนทบุรีสพป.นนทบุรี เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.นนทบุรี เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.นนทบุรี 🔥ดูผลสอบ🔥
25นราธิวาสสพป.นราธิวาส เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.นราธิวาส เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.นราธิวาส เขต 3 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.นราธิวาส 🔥ดูผลสอบ🔥
26น่านสพป.น่าน เขต 1 ดูผลสอบ
สพป.น่าน เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.น่าน 🔥ดูผลสอบ🔥
27บึงกาฬสพป.บึงกาฬ [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพม.บึงกาฬ 🔥ดูผลสอบ🔥
28บุรีรัมย์สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.บุรีรัมย์ 🔥ดูผลสอบ🔥
29ปทุมธานีสพป.ปทุมธานี เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.ปทุมธานี เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.ปทุมธานี 🔥ดูผลสอบ🔥
30ประจวบคีรีขันธ์สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 🔥 ดูผลสอบ 🔥
31ปราจีนบุรีสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 🔥ดูผลสอบ🔥
32ปัตตานีสพป.ปัตตานี เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.ปัตตานี เขต 2 🔥 ดูผลสอบ 🔥
สพป.ปัตตานี เขต 3 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.ปัตตานี 🔥ดูผลสอบ🔥
33พระนครศรีอยุธยาสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพม.พระนครศรีอยุธยา 🔥ดูผลสอบ🔥
34พะเยาสพป.พะเยา เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.พะเยา เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.พะเยา 🔥ดูผลสอบ🔥
35พังงาสพป.พังงา 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง [👉 ดูผลสอบ 🔥]
36พัทลุงสพป.พัทลุง เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.พัทลุง เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.พัทลุง [👉 ดูผลสอบ 🔥]
37พิจิตรสพป.พิจิตร เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.พิจิตร เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.พิจิตร 🔥ดูผลสอบ🔥
38พิษณุโลกสพป.พิษณุโลก เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.พิษณุโลก เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.พิษณุโลก เขต 3 🔥ดูผลสอบ🔥
39เพชรบุรีสพป.เพชรบุรี เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.เพชรบุรี เขต 2 ดูผลสอบ
สพม.เพชรบุรี 🔥ดูผลสอบ🔥
40เพชรบูรณ์สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดูผลสอบ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพม.เพชรบูรณ์ 🔥ดูผลสอบ🔥
41แพร่สพป.แพร่ เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.แพร่ เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.แพร่ 🔥 ดูผลสอบ 🔥
42ภูเก็ตสพป.ภูเก็ต 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง [👉 ดูผลสอบ 🔥]
43มหาสารคามสพป.มหาสารคาม เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.มหาสารคาม เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.มหาสารคาม เขต 3 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.มหาสารคาม 🔥ดูผลสอบ🔥
44มุกดาหารสพป.มุกดาหาร 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.มุกดาหาร 🔥ดูผลสอบ🔥
45แม่ฮ่องสอนสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.แม่ฮ่องสอน [👉 ดูผลสอบ 🔥]
46ยโสธรสพป.ยโสธร เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.ยโสธร เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 🔥ดูผลสอบ🔥
47ยะลาสพป.ยะลา เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.ยะลา เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.ยะลา 🔥ดูผลสอบ🔥
48ร้อยเอ็ดสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.ร้อยเอ็ด 🔥ดูผลสอบ🔥
49ระนองสพป.ระนอง 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง [👉 ดูผลสอบ 🔥]
50ระยองสพป.ระยอง เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.ระยอง เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.ชลบุรี ระยอง 🔥ดูผลสอบ🔥
51ราชบุรีสพป.ราชบุรี เขต 1 ดูผลสอบ
สพป.ราชบุรี เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.ราชบุรี 🔥ดูผลสอบ🔥
52ลพบุรีสพป.ลพบุรี เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.ลพบุรี เขต 2 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพม.ลพบุรี ดูผลสอบ
53ลำปางสพป.ลำปาง เขต 1 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพป.ลำปาง เขต 2 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพป.ลำปาง เขต 3 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.ลำปาง ลำพูน 🔥ดูผลสอบ🔥
54ลำพูนสพป.ลำพูน เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.ลำพูน เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
55เลยสพป.เลย เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.เลย เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.เลย เขต 3 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.เลย หนองบัวลำภู 🔥ดูผลสอบ🔥
56ศรีสะเกษสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 🔥ดูผลสอบ🔥
57สกลนครสพป.สกลนคร เขต 1 🔥 ดูผลสอบ 🔥
สพป.สกลนคร เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.สกลนคร เขต 3 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพม.สกลนคร 🔥ดูผลสอบ🔥
58สงขลาสพป.สงขลา เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.สงขลา เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.สงขลา เขต 3 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.สงขลา สตูล 🔥ดูผลสอบ🔥
59สตูลสพป.สตูล 🔥ดูผลสอบ🔥
60สมุทรปราการสพป.สมุทรปราการ เขต 1 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.สมุทรปราการ 🔥ดูผลสอบ🔥
61สมุทรสงครามสพป.สมุทรสงคราม 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 🔥ดูผลสอบ🔥
62สมุทรสาครสพป.สมุทรสาคร 🔥ดูผลสอบ🔥
63สระแก้วสพป.สระแก้ว เขต 1 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพป.สระแก้ว เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.สระแก้ว 🔥ดูผลสอบ🔥
64สระบุรีสพป.สระบุรี เขต 1  [👉 ดูผลสอบ🔥]
สพป.สระบุรี เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.สระบุรี 🔥ดูผลสอบ🔥
65สิงห์บุรีสพป.สิงห์บุรี [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 🔥ดูผลสอบ🔥
66สุโขทัยสพป.สุโขทัย เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.สุโขทัย เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.สุโขทัย 🔥ดูผลสอบ🔥
67สุพรรณบุรีสพป.สุพรรณบุรี เขต 1 🔥 ดูผลสอบ 🔥
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.สุพรรณบุรี 🔥ดูผลสอบ🔥
68สุราษฎร์ธานีสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดูผลสอบ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 🔥ดูผลสอบ🔥
69สุรินทร์สพป.สุรินทร์ เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.สุรินทร์ เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.สุรินทร์ เขต 3 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.สุรินทร์ 🔥ดูผลสอบ🔥
70หนองคายสพป.หนองคาย เขต 1 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพป.หนองคาย เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.หนองคาย 🔥ดูผลสอบ🔥
71หนองบัวลำภูสพป.หนองบัวลำภู เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพม.เลย หนองบัวลำภู 🔥ดูผลสอบ🔥
72อ่างทองสพป.อ่างทอง 🔥ดูผลสอบ🔥
73อำนาจเจริญสพป.อำนาจเจริญ [👉 ดูผลสอบ🔥]
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 🔥ดูผลสอบ🔥
74อุดรธานีสพป.อุดรธานี เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.อุดรธานี เขต 2 [👉 ดูผลสอบ 🔥]
สพป.อุดรธานี เขต 3 ดูผลสอบ
สพป.อุดรธานี เขต 4 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.อุดรธานี 🔥ดูผลสอบ🔥
75อุตรดิตถ์สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดูผลสอบ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 🔥ดูผลสอบ🔥
76อุทัยธานีสพป.อุทัยธานี เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.อุทัยธานี เขต 2 ดูผลสอบ
77อุบลราชธานีสพป.อุบลราชธานี เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 🔥ดูผลสอบ🔥
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 🔥ดูผลสอบ🔥
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 🔥ดูผลสอบ🔥
78สศศ.สำนักบริหารงานการศึษาพิเศษ 🔥ดูผลสอบ🔥