เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

มาเเล้วแบ่งปัน !! ใบงานวันมาฆบูชา ระดับมัธยม

มาเเล้วจ้า ใบงานวันมาฆบูชา ระดับมัธยม มี 2 แบบ
มาพร้อมกับเฉลยนะคะ ใบงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ให้นักเรียนตอบ วันมาฆบูชาตรงกับวันที่เท่าไหร่
พร้อมทั้งให้นักเรียนอธิบายความหมาย ความสำคัญของวัน
กิจกรรมที่ปฏิบัติในวันมาฆบูชา

❌ ไม่อนุญาตให้อัพโหลดซ้ำ หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF : https://bit.ly/49Jd6ZV
ที่มา: ใบงาน สื่อการสอน by KruLadda