เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

มาเเล้วใบงาน สื่อน่ารัก ๆ ดีมีประโยชน์ ใบงานภาษาอังกฤษ

ใบงานภาษาอังกฤษ ที่บอกลักษณะ ของสัตว์ต่างๆ
เช่น

น้องหมา :
ฉันมีสี่ขา
ฉันเห่าได้
ฉันนอนในคอก
(I have four legs
I can bark
I sleep in a kennel)

ลักษณะอื่นอีกมากมาย

ที่มา : ครูภาษาอังกฤษ ชุมชนแห่งการเรียนรู้- PLC