เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

รวมลิงก์ !! ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่

(รวมลิงก์) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขต อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. สศศ. พิจารณาอนุมติการย้าย ระหว่างวันที่ 1 กันยายน -31 ตุลาคม 2566

หมายเหตุ : จังหวัดไหน เขตไหนประกาศผลแล้ว จะมีคำว่า “👉 ดูประกาศ” ต่อท้ายเขตนั้น ๆ

ลำดับจังหวัดเขต
1กรุงเทพมหานครสพป.กรุงเทพมหานคร 👉 ดูประกาศ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
2กระบี่สพป.กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่ 👉 ดูประกาศ
3กาญจนบุรีสพป.กาญจนบุรี เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพม.กาญจนบุรี 👉 ดูประกาศ
4กาฬสินธุ์สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  👉 ดูประกาศ
สพม.กาฬสินธุ์ 👉 ดูประกาศ
5กำแพงเพชรสพป.กำแพงเพชร เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพม.กำแพงเพชร 👉 ดูประกาศ
6ขอนแก่นสพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพป.ขอนแก่น เขต 3 👉 ดูประกาศ
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพม.ขอนแก่น
7จันทบุรีสพป.จันทบุรี เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพม.จันทบุรี ตราด 👉 ดูประกาศ
8ฉะเชิงเทราสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สพม.ฉะเชิงเทรา 👉 ดูประกาศ
9ชลบุรีสพป.ชลบุรี เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.ชลบุรี เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพม.ชลบุรี ระยอง 👉 ดูประกาศ
10ชัยนาทสพป.ชัยนาท 👉 ดูประกาศ
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
11ชัยภูมิสพป.ชัยภูมิ เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 👉 ดูประกาศ
สพม.ชัยภูมิ 👉 ดูประกาศ
12ชุมพรสพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
13เชียงรายสพป.เชียงราย เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 3 👉 ดูประกาศ
สพป.เชียงราย เขต 4
สพม.เชียงราย 👉 ดูประกาศ
14เชียงใหม่สพป.เชียงใหม่ เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สพม.เชียงใหม่
15ตรังสพป.ตรัง เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.ตรัง เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพม.ตรัง กระบี่ 👉 ดูประกาศ
16ตราดสพป.ตราด
สพม.จันทบุรี ตราด 👉 ดูประกาศ
17ตากสพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 2
สพม.ตาก 👉 ดูประกาศ
18นครนายกสพป.นครนายก 👉 ดูประกาศ
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
19นครปฐมสพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
สพม.นครปฐม 👉 ดูประกาศ
20นครพนมสพป.นครพนม เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.นครพนม เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพม.นครพนม
21นครราชสีมาสพป.นครราชสีมา เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.นครราชสีมา เขต 2 👉 ดูประกาศ 👉 ดูประกาศ (รอบ2)
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5 👉 ดูประกาศ
สพป.นครราชสีมา เขต 6 👉 ดูประกาศ
สพป.นครราชสีมา เขต 7 👉 ดูประกาศ
สพม.นครราชสีมา
22นครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 👉 ดูประกาศ
สพม.นครศรีธรรมราช 👉 ดูประกาศ
23นครสวรรค์สพป.นครสวรรค์ เขต 1  
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 👉 ดูประกาศ
สพม.นครสวรรค์ 👉 ดูประกาศ
24นนทบุรีสพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพม.นนทบุรี 👉 ดูประกาศ
25นราธิวาสสพป.นราธิวาส เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.นราธิวาส เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพป.นราธิวาส เขต 3
สพม.นราธิวาส 👉 ดูประกาศ
26น่านสพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม.น่าน
27บึงกาฬสพป.บึงกาฬ 👉 ดูประกาศ
สพม.บึงกาฬ 👉 ดูประกาศ
28บุรีรัมย์สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพม.บุรีรัมย์
29ปทุมธานีสพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพม.ปทุมธานี 👉 ดูประกาศ
30ประจวบคีรีขันธ์สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 👉 ดูประกาศ
31ปราจีนบุรีสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
32ปัตตานีสพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพป.ปัตตานี เขต 3 👉 ดูประกาศ 👉 ดูประกาศ (รอบ2)
สพม.ปัตตานี 👉 ดูประกาศ
33พระนครศรีอยุธยาสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพม.พระนครศรีอยุธยา 👉 ดูประกาศ
34พะเยาสพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2
สพม.พะเยา
35พังงาสพป.พังงา
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
36พัทลุงสพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 2
สพม.พัทลุง 👉 ดูประกาศ
37พิจิตรสพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพม.พิจิตร
38พิษณุโลกสพป.พิษณุโลก เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.พิษณุโลก เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 👉 ดูประกาศ
39เพชรบุรีสพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพม.เพชรบุรี 👉 ดูประกาศ
40เพชรบูรณ์สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 👉 ดูประกาศ
สพม.เพชรบูรณ์ 👉 ดูประกาศ
41แพร่สพป.แพร่ เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.แพร่ เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพม.แพร่
42ภูเก็ตสพป.ภูเก็ต
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
43มหาสารคามสพป.มหาสารคาม เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.มหาสารคาม เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพป.มหาสารคาม เขต 3 👉 ดูประกาศ
สพม.มหาสารคาม
44มุกดาหารสพป.มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร 👉 ดูประกาศ
45แม่ฮ่องสอนสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพม.แม่ฮ่องสอน
46ยโสธรสพป.ยโสธร เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.ยโสธร เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 👉 ดูประกาศ
47ยะลาสพป.ยะลา เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.ยะลา เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพป.ยะลา เขต 3 👉 ดูประกาศ
สพม.ยะลา 👉 ดูประกาศ
48ร้อยเอ็ดสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 👉 ดูประกาศ
สพม.ร้อยเอ็ด
49ระนองสพป.ระนอง
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
50ระยองสพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 2
สพม.ชลบุรี ระยอง 👉 ดูประกาศ
51ราชบุรีสพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 2
สพม.ราชบุรี
52ลพบุรีสพป.ลพบุรี เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพม.ลพบุรี
53ลำปางสพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 2
สพป.ลำปาง เขต 3
สพม.ลำปาง ลำพูน 👉 ดูประกาศ 👉 ดูประกาศ(รอบ2)
54ลำพูนสพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 2
สพม.ลำปาง ลำพูน 👉 ดูประกาศ 👉 ดูประกาศ(รอบ2)
55เลยสพป.เลย เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3
สพม.เลย หนองบัวลำภู 👉 ดูประกาศ
56ศรีสะเกษสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 👉 ดูประกาศ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 👉 ดูประกาศ
57สกลนครสพป.สกลนคร เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.สกลนคร เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพป.สกลนคร เขต 3 👉 ดูประกาศ
สพม.สกลนคร 👉 ดูประกาศ
58สงขลาสพป.สงขลา เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.สงขลา เขต 2 ดูประกาศ
สพป.สงขลา เขต 3 ดูประกาศ
สพม.สงขลา สตูล ดูประกาศ
59สตูลสพป.สตูล
สพม.สงขลา สตูล
60สมุทรปราการสพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพม.สมุทรปราการ 👉 ดูประกาศ
61สมุทรสงครามสพป.สมุทรสงคราม
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
62สมุทรสาครสพป.สมุทรสาคร
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
63สระแก้วสพป.สระแก้ว เขต 1 ดูประกาศ
สพป.สระแก้ว เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพม.สระแก้ว 👉 ดูประกาศ
64สระบุรีสพป.สระบุรี เขต 1  👉 ดูประกาศ
สพป.สระบุรี เขต 2 ดูประกาศ 👉 ดูประกาศ (รอบ2)
สพม.สระบุรี ดูประกาศ
65สิงห์บุรีสพป.สิงห์บุรี 👉 ดูประกาศ
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 👉 ดูประกาศ
66สุโขทัยสพป.สุโขทัย เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.สุโขทัย เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพม.สุโขทัย
67สุพรรณบุรีสพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพม.สุพรรณบุรี 👉 ดูประกาศ
68สุราษฎร์ธานีสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
69สุรินทร์สพป.สุรินทร์ เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 3 👉 ดูประกาศ
สพม.สุรินทร์
70หนองคายสพป.หนองคาย เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.หนองคาย เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพม.หนองคาย 👉 ดูประกาศ ดูประกาศ (รอบ2)
71หนองบัวลำภูสพป.หนองบัวลำภู เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
สพม.เลย หนองบัวลำภู 👉 ดูประกาศ
72อ่างทองสพป.อ่างทอง 👉 ดูประกาศ
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 👉 ดูประกาศ
73อำนาจเจริญสพป.อำนาจเจริญ ดูประกาศ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
74อุดรธานีสพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพป.อุดรธานี เขต 3 👉 ดูประกาศ
สพป.อุดรธานี เขต 4 👉 ดูประกาศ
สพม.อุดรธานี
75อุตรดิตถ์สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ดูประกาศ
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 👉 ดูประกาศ
76อุทัยธานีสพป.อุทัยธานี เขต 1
สพป.อุทัยธานี เขต 2 👉 ดูประกาศ
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 👉 ดูประกาศ
77อุบลราชธานีสพป.อุบลราชธานี เขต 1 👉 ดูประกาศ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ดูประกาศ
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 👉 ดูประกาศ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 👉 ดูประกาศ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 👉 ดูประกาศ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
78สศศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ