เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

รวมใบงาน ภาษาไทยระดับประถมศึกษา ใบงานน่ารัก 20 ชุด

รวมใบงานน่ารัก ๆ ภาษาไทยระดับประถมศึกษา ใบงานน่ารัก 20 ชุด
ทั้ง ใบงานคำคล้องจอง คำควบกล้ำ เรื่องของคำเเละความหมาย ใบงานเรื่องการเเต่งประโยค การเรียบเรียงคำ ตัวสะกด เเม่ กก / เเม่ กด / เเม่ กน / เเม่ กบ และอื่น ๆ

ใบงานภาษาไทยประถมศึกษา ที่ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ สื่อการสอนภาษาไทยสำหรับระดับชั้นประถมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF : https://bit.ly/49Bg42z
ที่มา : ทางไทย