เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (ครู) 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม – วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (ครู) 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม – วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

จำนวนอัตราว่าง 2 อัตรา

1.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
2. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาการโรงแรม 1 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน 18,000 บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
ระยะเวลาจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2567

สถานที่ปฎิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม – วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 (เฉพาะวันเวลาราชการ)

รายละเอียดประกาศรับสมัคร

ขอบคุณข้อมูลจาก : วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ