เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

สูตรตรึง Cell ในโปรแกรม Excel

โปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมที่หลายคนคงรู้จักกันเเล้ว วันนี้มาเเนะนำสูตรรที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อการคำนวณ โดยเฉพาะ การที่เราต้องการตรึงบาง Cell ไว้ เพื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนเเปลง

ใน Excel, เราสามารถทำให้ Cell ที่ถูกใช้ในสูตรตรึงไว้ (absolute reference) ได้โดยการใส่เครื่องหมาย $ หน้าตัวอักษรและตัวเลขของเซลล์ที่เราต้องการตรึงไว้ ในกรณีตัวอย่าง, ถ้าเราต้องการตรึง D4 ในสูตร “=C4/D4” ดังนั้น,
สูตรที่ถูกแก้ไขจะเป็น “=C4/$D$4

รูปตัวอย่าง

รูปตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชั่นการหาร โดยที่เราต้องการตรึง Cell (D4) ไว้

การใส่เครื่องหมาย $ ที่ตัวอักษร (column) และตัวเลข (row) จะทำให้ Excel ทราบว่าเราต้องการให้เซลล์นั้นๆ ถูกตรึงแม้จะมีการคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่นๆ ในช่วงเวลาต่อไป