เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

เเจกฟรี! ป้าย Weather Chart ขนาด A4 4 แผ่น

เเจกฟรี! ป้าย Weather Chart ขนาด A4
จำนวน 4 แผ่น เพื่อใช้ในการตกแต่งห้องเรียน
สภาพอากาศวันนี้ ภาษาอังกฤษ สวย ๆ
มาเเล้วจ้า
ตัวอย่างสภาพอากาศ
Sunny Cloudy Rainy Stormy
Clear Breeza Windy Smog

ดาวน์โหลด : google drive

ที่มา : ใบงาน สื่อการสอน by KruLadda