เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

แจกฟรีบอร์ด “วันลอยกระทง” ใช้จัดบอร์ดประเพณีวันลอยกระทง 2566

แจกฟรีบอร์ด “วันลอยกระทง” สำหรับนำไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ใช้จัดบอร์ดประเพณีวันลอยกระทง 2566
ใช้เป็นสื่อการสอนประเพณีลอยกระทงสำหรับนักเรียน

*** ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือนำไปอัพโหลดใหม่ ***