เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

แจกฟรี !! ป้ายจัดบอร์ดวันสงกรานต์

แจกฟรี !! ป้ายจัดบอร์ดวันสงกรานต์ ประวัติวันสงกรานต์
สมัยพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในปี
พ.ศ.2432 ได้กำหนดให้ใช้ วันขึ้น 1คำเดือน 5 ซึ่งตรงกับวันที่ 1
เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ และได้ใช้เรื่อยมา สาเหตุก็เพราะสอดคล้อง
กับธรรมเนียมโบราณ ต่อมาในวันที่ 24 นวาคม พ.ศ.2483 คณะ
รัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลย์สงคราม ได้ประกาศให้ใช้วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ.2484 เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศอื่น ๆ เป็น
สากลทั่วโลกและใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ดาวน์โหลดไฟล์ :: ป้ายจัดบอร์ดวันสงกรานต์

CR : 💚 อัพโหลดไฟล์ในกลุ่ม ไม่ติดลายน้ำ
เข้ากลุ่ม VIP โหลดงานได้ตลอดชีพ
สนใจทักแชท https://www.facebook.com/worksheetbyKruLadda