เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

แจกฟรี ! ป้าย 10 ประเทศอาเซียน

มาเเล้ว บอกเลยว่าสวยมาก ๆ ๆ
สำหรับ ป้าย 10 ประเทศอาเซียน
บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
กัมพูชา (Cambodia) อินโดนีเซีย (Indonesia)
ลาว (Laos) มาเลเซีย (Malaysia)
พม่า (Myanmar) ฟิลิปปินส์ (Philippines)
สิงคโปร์ (Singapore) เวียดนาม (Vietnam)
ประเทศไทย (Thailand)
สีสันสดใส น่าสนใจ

ดาวน์โหลดไฟล์ : Google Drive

ที่มา : ใบงาน สื่อการสอน by KruLadda