เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

แจกฟรี 🎊 ใบงาน เรื่อง การประสมคำ ระดับชั้นประถม

มาแล้วครับ คุณครูท่านไหนที่กำลังมองหาใบงาน
เรื่อง การประสมคำ ระดับชั้นประถม
วันนี้เรามีมาแบ่งปันแล้ว เป็นใบงาน แบบฝึกทักษะ เรื่องการประสมคำ
โดยให้นักเรียนฝึกประสมพยัญชนะ สระ แล้วเขียนคำลงในช่องว่าง


❌ ไม่อนุญาตให้อัพโหลดซ้ำ หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์