เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

แจกฟรี 🔥 ป้ายนิเทศหน่วยปฐมนิเทศ + ใบงาน

มาแล้วป้ายนิเทศหน่วยปฐมนิเทศ พร้อมกับใบงาน มาแจกให้คุณครูทุกทุกท่านได้ดาวน์โหลด
ใบงานในระดับอนุบาล โดยให้นักเรียนเขียนตามรอยประ และระบายสีตามจินตนาการ
พร้อมทั้งการแนะนำตัว ปริ้นใบงานสร้างสรรค์ที่ให้เด็กเด็กได้แต่งเติมสีสัน

ดาวน์โหลดไฟล์ : Google Drive
ที่มา : ใบงานสื่อการสอน อนุบาล Kun Ton