เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

แจกฟรี 🔥 หน้าปกรายงานผลการปฏิงาน ว.PA ไฟล์ Power Point แก้ไขได้

เว็บไซต์เรื่องครูครู ดอทคอม แจกไฟล์หน้าปกรายงานผลการปฏิบัติงาน ว.PA ไฟล์ Power Point แก้ไขได้  สำหรับคุณครูทุกท่านที่จะใช้ประเมิน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ

ตัวอย่างหน้าปก

****ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์****

ฟอนต์ที่ใช้ : Noto Sans Thai