เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

แจกฟรี 🔥 หน้าปกรายงานผลการปฏิงาน ว.PA แบบที่ 3 ไฟล์ Power Point แก้ไขได้

เว็บไซต์เรื่องครูครู ดอทคอม แจกไฟล์หน้าปกรายงานผลการปฏิบัติงาน ว.PA แบบที่ 2 ไฟล์ Power Point แก้ไขได้ สำหรับคุณครูทุกท่านที่จะใช้ประเมิน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ

ตัวอย่างหน้าปก

*****ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์*****

ฟอนต์ที่ใช้ : Noto Sans Thai