เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

แจกสรุปความรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.6

ความรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.6 สาระน่ารู้วิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1
ทั้งหน้าที่ของใบ เรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับพืช ระบบการคายน้ำของพืช พืชไร้ดอก ระบบการสืบพันธุ์ ทั้งการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สรุปเรื่องระบบนิเวศ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต องค์ประกอบของระบบนิเวศต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : https://bit.ly/3SACcTF
ที่มา : วิทยาศาสตร์ ป.6 ครูกานต์