เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

แจก! ไฟล์สื่อชิ้นงานจับคู่ร่างกายของเรา

วันนี้มาพร้อมกับไฟล์งาน สร้างชิ้นงานเพื่อให้นักเรียนได้จับคู่องค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
โดยที่คุณครูสามารถปริ้นออกมาเเล้วตัด นำไปเคลื่อบร้อน เพื่อให้นักเรียนมาจับคู่
โดยใช้ใช้ตีนตุ๊กแกติดนะครับ
ขอบคุณการเเบ่งปันสื่อนี้จากเพจ : ใบงานสื่อการสอน อนุบาล Kun Ton

ดาวน์โหลดไฟล์งาน : https://drive.google.com/drive/folders/1t9TSMDGdVJmyv7DOiDZo5cUj6OyO3rps?usp=sharing