เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

แบ่งปัน 🎊 ป้ายคำขวัญวันครูแห่งชาติ ปี 2567

ป้ายคำขวัญวันครูแห่งชาติ ปี 2567 มาเเล้วจ้า !!
คำขวัญวันครูแห่งชาติ ปี 2567

“ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์ สร้างสรรค์”

❌ ไม่อนุญาตให้อัพโหลดซ้ำ หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF : https://bit.ly/3tQkNOz

ที่มา: ใบงาน สื่อการสอน by KruLadda