เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

แบ่งปัน 🎊 ป้ายจัดบอร์ดวันเด็กแห่งชาติ

มาเเล้วจ้า ป้ายจัดบอร์ดวันเด็กแห่งชาติ วันเด็กใกล้เข้ามาเเล้ว วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2567


❌ ไม่อนุญาตให้อัพโหลดซ้ำ หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

ดาวน์โหลด PDF : https://bit.ly/3NNa0LP

ที่มา: ใบงาน สื่อการสอน by KruLadda