เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

แบ่งปัน สื่อติดบอร์ดเนื่องใน “วันมาฆบูชา”

แบ่งปันสื่อการสอน ใน “วันมาฆบูชา” เป็นวันสำคัญของชาวพุทธ
เหตุการณ์สำคัญ ที่เรารู้จัก พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย เป็นวันที่ องค์สัมมามัสพุทธเจ้า ทรงเเสดง “โอวาทปาติโมกข์” ซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF : https://bit.ly/42DzSzU
ที่มา: สื่อการสอน By Kru J-oyy