เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

แบ่งปัน 🎊 ภาพจัดบอร์ดวันครูแห่งชาติ

วันครูแห่งชาติ ใกล้จะถึงเเล้ว ภาพจัดบอร์ดวันครู มาเเบ่งปันให้กับท่าน

16 มกราคมของทุกปี ในบอร์ดมี “ครูหมายถึง” “ประวัติครูแห่งชาติ” “งานวันครูในปัจจุบัน” “สัญลักษณ์วันครู” “คําปฏิญาณตนในวันครู”

❌ ไม่อนุญาตให้อัพโหลดซ้ำ หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

ที่มา: ใบงาน สื่อการสอน by KruLadda