เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนจะนะวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนจะนะวิทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูสอนคณิตศาสตร์

สังกัด : โรงเรียนจะนะวิทยา เลขที่ 189 หมู่ 9 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ค่าตอบแทน จำนวน 9,000 บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนจะนะวิทยา เลขที่ 189 หมู่ 9 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 8 – 13 พฤศจิกายน 2566 ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

ประกาศเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนจะนะวิทยา-Chanawitthaya school