เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา รับสมัครครูอัตรจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ด้วยโรงเรียนจุฬางกูรวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีความ
ประสงค์ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ด้วยเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

วิชาเอก คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาไทย หรือ
วิทยาศาสตร์ หรือ คอมพิวเตอร์ หรือภาษาอังกฤษ หรือ การศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง เดือนละ
7,000 บาท/เดือน

ในระหว่างวันที่ 17 – 25 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF : https://bit.ly/423flVd