เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดวิชาเอก จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สังกัด : โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ๒ อัตรา

อัตราเงินเดือน : ค่าจ้าง ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร