เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนชุมแพศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาพลศึกษา รวม 6 อัตรา

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

สังกัด : โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
1. ชื่อตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานครูผู้สอน โรงเรียนชุมแพศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ดังนี้
1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง
1.2 สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง
1.3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
1.4 สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน : ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานผู้อำนวยการ /กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดชอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 23-29 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.-16.00 น. ( เว้นวันหยุดราชการ )

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกชีววิทยา ,วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาเอกคณิตศาสตร์ , วิชาเอกพลศึกษา

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนชุมแพศึกษา