เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ-สพม.กท1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือน 15,000 บาท

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ-สพม.กท1

📢 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 🔥 จำนวน 1 อัตรา 🔥


🗓️ ปฏิทินดำเนินการรับสมัคร
11- 22 มีนาคม 2567 ดำเนินการรับสมัคร
(วันและเวลาราชการ)
25 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
27 มีนาคม 2567 สอบสัมภาษณ์
28 มีนาคม 2567 ประกาศผลการคัดเลือก
29 มีนาคม 2567 รายงานตัวทำสัญญาจ้าง
1 เมษายน 2567 ​ เริ่มปฏิบัติงาน


📍ขอใบสมัครและยื่นเอกสารได้ที่
ห้องธุรการ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในวันและเวลาราชการ

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ-สพม.กท1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือน 15,000 บาท