เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังกัด/ที่ตั้ง : หมู่ที่ 10 บ้านท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท และเงินประกันสังคม

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล

ประกาศเพิ่มเติม :

ไฟล์ประกาศ : ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดใบสมัคร : ดาวน์โหลด

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล