เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

สังกัด : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้รับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานครมีความรู้ ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร : มีความรู้ ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ นมก