เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาธุรกิจหรือบัญชี

ประกาศโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2566

สังกัด : โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา 2 สาชาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2. สาขาวิชาธุรกิจหรือบัญชี จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : รับสมัครตั้งเเต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น.สถานที่รับสมัคร ณ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงโทร. 0-2751-1504-7 ต่อ 148

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook Thaibpschool