เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านคอแลน รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูรายเดือนครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านคอแลน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

สังกัด : โรงเรียนบ้านคอแลนจะดำเนินการสรรหาอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไข ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูรายเดือนครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
อัตราว่าง ๑ อัตรา สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านคอแลน ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนบ้านคอแลน