เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านตะโนน รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านตะโนน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูจ้างรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน

สังกัด : โรงเรียนบ้านตะโนน ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓

ตำแหน่งที่รับสมัคร : สาขาวิชาเอกทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท/คน )

อัตราเงินเดือน : (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท/คน )

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องประชุมไทรงาม
อ าค า ร ๑ ชั้น ๒ โรงเรียนบ้านตะโนน ตำบล แจน แวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัด สุรินทร์
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนบ้านตะโนน