เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านนามน รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านนามน เรื่อง จัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สังกัด : โรงเรียนบ้านนามน อำเภอดอนตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท/คน หักเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๕%)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านนามน อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ประกาศรับสมัครวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนบ้านนามน สพป.มุกดาหาร