เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านพร่อน รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านพร่อน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โรงเรียนในโครงการประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

สังกัด : โรงเรียนบ้านพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ชื่อตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านพร่อน
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3 เพศหญิง (เพื่อดูแลหอพักหญิง โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้)
4 สามารถพักนอนอยู่กับนักเรียนได้

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนบ้านพร่อน