เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านมาบยางพร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีไทย และวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านมาบยางพร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

สังกัด : โรงเรียนบ้านมาบยางพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา
๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกดนตรีไทย
๑.๒ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกคณิตศาสตร์

อัตราเงินเดือน : ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบตัตเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านมาบยางพร ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ไม่เวันวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนบ้านมาบยางพร