เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ด้วยโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ซึ่งโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ ได้รับจัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการรายใหม่ทดแทนรายเดิม จำนวน 1 อัตรา

จึงประกาศรับสมัคร บุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน

สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ วันที่ 7 สิงหาคม 2566 – 11 สิงหาคม 2566 ในวันเวลาราชการ

ขอบคุณข้อมูลจาก : Facebookโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไฟล์แนบ