เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง

ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ


🌟วุฒิ ป.ตรี ด้านกีฬา
🌟สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ในระดับชั้นประถมศึกษา
🌟สามารถฝึกซื้อม/ควบคุมทีมฟุตบอลระดับประถมศึกษา
🌟สามารถปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
🌟มีความรับผิดชอบ

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
หมู่ 12 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
เบอร์โทรศัพท์ 045679215 เบอร์โทรสาร 045679215