เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านหนองยาง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่สอนระดับปฐมวัย

ด้วย โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน ทำหน้าที่ สอนระดับปฐมวัย จากเงินนอกงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา ในวิชาเอกปฐมวัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
    ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

2. ระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

3.อัตราค่าจ้าง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง
ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1 – 7 กันยายน 2566
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนบ้านหนองยาง อ.นางรอง