เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านหนองแขม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแขม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูจ้างสอน โครงการแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิกฤต

สังกัด/ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านหนองแขม ตำบลท่าทาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : ค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านหนองแขม ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วันและเวลาราชการตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

ประกาศการรับสมัคร :

ที่มาของข้อมูล : เพจ รร.บ้านหนองแขม อำเภอท่ายาง