เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ด้วยโรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท/คน ) มีสาขาวิชาเอกดังนี้
– สาขาวิชาปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียน บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

๓. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี สพป.มค.1 ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี สพป.มค.1