เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านอรุโณทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วย โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต ๓ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน จึงประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ อัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน (เก้าพันบาทถ้วน)
๑.๒ อัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐​ บาท/เดือน (เก้าพันบาทถ้วน)

๒. การรับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ อาคารลีลาวดี โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ – ๑ กันยายน ๒๕๖๖

๓. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องธุรการ อาคารลีลาวดี โรงเรียนบ้านอรุโณทัยและFace Book โรงเรียนบ้านอรุโณทัย

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่เขต 3