เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านเขาแรต (แซมสว่างราษฎร์อุปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่ระบุวิชาเอก ๑ อัตรา (วิชาเอกปฐมวัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ประกาศโรงเรียนบ้านเขาแรต (แซมสว่างราษฎร์อุปถัมภ์) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย

ด้วยโรงเรียนบ้านเขาแรต (แซมสว่างราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอน
อัตราว่าง ไม่ระบุวิชาเอก ๑ อัตรา (วิชาเอกปฐมวัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ค่าตอบแทน ๑๓,๐๐๐ บาท

๒. การรับสมัคร
๒.๑ วัน เวลา สถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่โรงเรียนบ้านเขาแรต ตำบลมาบไผ่ อำเภอเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี หรือยื่นใบสมัครผ่าน E-mail [email protected] ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ถึง ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : โรงเรียนบ้านเขาแรต

๓. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดประกาศ : 

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนบ้านเขาแรต สพป.ชบ.1