เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม

สังกัด/ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม หมู่ 8 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (โดยหักเงินประกันสังคม เดือนละ๕ % ของเงินเดือนที่ได้รับ)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ อาคารเรียน (หลังเสาธง) ชั้น ๖ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook สพม.ลพบุรี