เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา และวิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 2 อัตรา

สังกัด : โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูผู้สอน วิชาเอก พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา และวิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราเดือนละ 15,000 บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566 (ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เพจและเว็บไซต์โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์)

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครู
สามารถให้การอบรมดูแลนักเรียนตามหน้าที่ของครูที่ปรึกษาได้
ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร

ดาวน์โหลดใบสมัคร : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์