เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 อัตรา

ประกาศโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาตากสินระยอง

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ครูอัตราจ้าง (ครูไทย) จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 11 อัตรา ดังนี้
1.1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.1.2 สาขาวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 2 อัตรา
1.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา
1.1.4 สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
1.1.5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
1.2 ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
1.2.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนตามคุณสมบัติ
1.3 บุคลากรสนับสนุน จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
1.3.1 ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 3 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองเท่านั้น ณ ห้องงานบุคคล อาคาร A ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 4 – 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ขอบคุณข้อมูลจาก : โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม : ไฟล์แนบ