เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีสากล และสาขาวิชาภาษาเกาหลี รวม 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา

สังกัด : โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาเกาหลี จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ติดต่อขอรับใบสมัครโดยดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ bit.y/3PCTtKl และส่งใบสมัครที่อีเมล [email protected] ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
๒. มีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด
๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุ หรือใบขออนุญาตประกอบการสอน (ถ้ามี)
๔. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกาศเพิ่มเติม :

ดาวน์โหลด: ใบสมัคร

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง-Matthayom Wat Thatthong School