เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอก เกษตรศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน และ ยาม

สังกัด : โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราซธานี อำนาจเจริญ

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก เกษตรศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือน ๘,๕๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๑ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา