เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวังแขมวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวังแขมวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

สังกัด : โรงเรียนโรงเรียนวังแขมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ ห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณและอำนวยการ (ธุรการ) โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๓.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีวุฒิทางการศึกษา สาขาวิชาเกษตรกรรม
๓.๒ มีความรู้ความสามารถในการด้านงานเกษตรกรรม

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนวังแขมวิทยาคม กำแพงเพชร